mekar.se
ProfilTech

Aluminiumsåg SKL 450 E

SKL 450 E, halvautomatisk kapsåg för 90 graders kapsnitt och gering.
Kapområde = max. runt 160 mm

Stålsåg RKS 450 NA

RKS 450 NA, helautomatisk kapsåg för 90 graders kapsnitt.
Kapområde = max. runt 150 mm

Stålsåg KKS 400 E

KKS 400 E, halvautomatisk kapsåg.
Kapområde = max. runt 130 mm

Stålsåg KKS 400 H

KKS 400 H, halvautomatisk kapsåg.
Kapområde = max. runt 130 mm

Stålsåg RKT 631 H

KKS 400 H, Halvautomatisk geringsåg avsedd för sågning av
fyrkantsprofiler, plattjärn mm. Kapområde = runt max. 220 mm