mekar.se

Företaget

AB Mekar är generalagenter för sju företag i Europa.

Samtliga våra produkter är marknadsledande vad gäller kvalitet och utveckling. Vi har stor erfarenhet av integrering av nya systemlösningar.

Företaget grundades 1937 och ligger i Täby (ca en mil norr om Stockholm).

AB Mekar marknadsför maskiner och produktionssystem för industrin.

Med vår mångåriga erfarenhet i olika funktioner inom industrin, har vi skapat resurser att motsvara kundens krav beträffande kunskap och utbildning.

Vår erfarenhet har dessutom fördjupad förståelse för Kundens önskemål, och vikten av en väl fungerande service.

Det sistnämda beror framför allt på det faktum, att man som tillverkande företag blir alltmer beroende av snabb service, för att kunna lyckas med sin ambition att kapitalrationalisera i form av exempelvis mindre lager.

Våra servicestationer är utspridda i hela landet från norr till söder. Försäljning, reservdelslager samt kontor finns placerat i Täby.